Angst is besmettelijk, maar hoop en liefde ook

18 juni 2020 - Ellis Samsom

Ik hoor de laatste tijd veel mensen zeggen dat ze worstelen met gevoelens van angst. Ze geven aan het gevoel te hebben meegezogen te worden in een angstspiraal, en zijn op zoek naar een manier om daar weer uit te komen. Het is hierbij goed om je te realiseren dat gevoelens besmettelijk zijn. 

angst ervaringsgericht leren met paarden

Angst! Hoe kom je ervan af?

11 juni 2020 - Ellis Samsom

Hoe paradoxaal het ook mag klinken: je kan pas echt van de angst afkomen als je deze emotie volledig toe durft te laten. Ik zal hieronder proberen uit te leggen hoe dat zit, mede door toe te lichten hoe paarden dit doen. Daarbij zal ik handvatten geven hoe je dat zelf kunt toepassen. 

Corona-noodwet maakt elektronisch vergaderen voor rechtspersonen mogelijk

24 april 2020 - Ellis Samsom/Rik Harmsen

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. Deze tijdelijke wet gaat onder andere over de wijze van besluitvorming bij rechtspersonen. De wet is op 24 april 2020 van kracht geworden, en loopt in beginsel tot 1 september 2020 waarbij steeds een verlenging van twee maanden mogelijk is. De bepalingen hebben een terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen door Tweede Kamer aangenomen

7 februari 2020 - Ellis Samsom

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Doel van dit wetsvoorstel is verduidelijking van de regels voor bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen. Hiermee wordt meer aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en de NV.

Elektronisch deponeren jaarrekening, een korte handleiding

10 februari 2020 - Ellis samsom

Vanaf boekjaar 2016 is het voor micro en kleine bedrijven niet meer mogelijk de jaarrekening schriftelijk te deponeren. Dit kan alleen nog maar digitaal. Voor middelgrote ondernemingen geldt dit vanaf boekjaar 2017. Digitaal deponeren kan uw intermediair voor u doen met behulp van speciale software, maar u kunt het ook vrij eenvoudig zelf doen.

Wat is een ANBI, voordelen en voorwaarden

17 oktober 2017 - Ellis Samsom

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Naast de gewone ANBI’s bestaan er ook culturele ANBI’s. Deze ANBI’s richten zich (nagenoeg) uitsluitend op cultuur. Het hebben van de ANBI-status biedt fiscale voordelen

Jaarrekening elektronisch deponeren verplicht

25 april  2017 - Ellis Samsom

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor hetlektronisch deponeren van de jaarrekening bij de KvK wordt verplicht voor alle ondernemingen. Deze maatregel gaat echter gefaseerd in. Voor micro en kleine bedrijven is het al vanaf boekjaar 2016 verplicht. Zij kunnen dus vanaf nu de jaarrekening niet meer op papier aanleveren bij de KvK, maar alleen nog elektronisch. Voor middelgrote bedrijven geldt deze verplichting vanaf boekjaar 2017, en voor grote rechtspersonen gaat dit vanaf boekjaar 2019 gelden.

Had Neelie Kroes nou Miss Jones maar gehad, ofwel het belang van het op orde hebben van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel

23 september 2016 - Ellis Samsom

Het stond op mijn todo lijstje, een artikeltje schrijven over het belang van het op orde hebben van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, en nu word ik geholpen door de actualiteit. Het lijkt allemaal zo simpel: ervoor zorgen dat de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel op orde zijn, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. En het niet op orde zijn, kan grote gevolgen hebben, zo heeft Neelie Kroes onlangs mogen ondervinden

Is de procuratie van uw organisatie wel op orde?

17 juni 2016 - Ellis Samsom

Bent u er wel eens tegenaan gelopen dat een functionaris een (ongewenste) bestelling heeft geplaatst of een contract gesloten heeft voor een veel hoger bedrag dan waar deze voor bevoegd was. Of dat deze functionaris hiervoor in het geheel niet bevoegd was? Met een goede procuratieregeling is dit risico te verkleinen.

Hoe risico bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen

26 mei 2016 - Ellis Samsom

Bestuurdersaansprakelijkheid is het aansprakelijk zijn als bestuurder van een rechtspersoon. Uitgangspunt hierbij is dat een bestuurder bij het uitvoeren van zijn/haar taken de rechtspersoon vertegenwoordigt waarvan hij/zij bestuurder is. Als hoofdregel geldt dat als een bestuurder fouten maakt bij de uitvoering van zijn taken de rechtspersoon in beginsel daarvoor aansprakelijk is. De bestuurder moet immers naar eigen inzicht leiding kunnen geven aan de rechtspersoon en daarbij kan wel eens wat misgaan.

Bestuurssecretaris helpt risico aansprakelijkheid bestuurders/toezichthouders te verkleinen

20 maart 2016 - Ellis Samsom

Bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector maken zich na de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer steeds meer zorgen over hun aansprakelijkheidsrisico’s. Dat is niet ten onrechte, want de eisen die aan het functioneren van deze bestuurders en toezichthouders worden gesteld zijn niet lichter dan in de private sector.

Wat te doen met de EXCO

29 februari 2016 - Ellis Samsom

Steeds meer ondernemingen stellen een exco, ofwel een executive committee in. Daarmee wordt een aparte bestuurslaag bedoeld, bestaande uit leden van het hoger management en de statutaire bestuurders. Soms is de rol van het executive committee beperkt tot de voorbereiding en implementatie van bestuursbesluiten.

Kijk eens wat vaker in de statuten

15 december 2015 - Ellis Samsom

Laatst hoorde ik een commissaris van een AEX-fonds zeggen dat je goede statuten moet opstellen en dat deze vervolgens in een la kunnen worden opgeborgen om pas weer tevoorschijn gehaald te worden als je ze nodig hebt. Ik vrees dat veel bestuurders en toezichthouders zich in dit beeld zullen herkennen. Hoe vaak nemen commissarissen en bestuurders eigenlijk de statuten van hun organisatie ter hand?