UBO

Deadline UBO-registratie komt in zicht: 27 maart 2022

27 februari 2022 - Ellis Samsom

Vóór 27 maart 2022 moeten organisaties hun UBO’s hebben ingeschreven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Wie hier niet aan voldoet, zal waarschijnlijk kort na de deadline een herinnering van de Kamer van Koophandel krijgen om hier alsnog binnen een korte termijn aan te voldoen. Wie ook daarna nog niet hun UBO’s registreert, riskeert een boete of dwangsom van maximaal € 22.500! 

Meer lezen

Decharge, wat is dat eigenlijk?

17 februari 2022 - Ellis Samsom

De komende maanden staan bij veel organisaties weer in het thema van het opstellen van het jaarverslag. Door middel van het jaarverslag legt het bestuur rekening en verantwoording af over het beleid van het afgelopen (boek)jaar. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: de jaarrekening en het bestuursverslag. De jaarrekening geeft in grote lijnen weer hoe het afgelopen jaar financieel verlopen is, terwijl het bestuursverslag de werkzaamheden in kaart brengt en informeert over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur en wordt vervolgens ter bespreking voorgelegd. De jaarrekening moet worden vastgesteld door de AvA.

Meer lezen
Corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, ditmaal tot 1 december 2020

Corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, tot 1 april 2022

27 juli 2021 - Ellis Samsom

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. In een eerder blog van april dit jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn.

Corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, ditmaal tot 1 december 2020

Waarom is de corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd tot 1 december 2021

1 oktober 2021 - Ellis Samsom

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. In een eerder blog van april dit jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn.

Overlegvergadering, wat is dat nu precies?

11 augustus 2021 - Ellis Samsom

n de praktijk blijkt veel onduidelijkheid te zijn rondom vergaderingen van de OR met de ondernemer, de zogeheten 'overlegvergadering'. Maar wat is nu precies over overlegvergadering en met welke regels moet hierbij rekening gehouden worden?

Handelsregister nog niet klaar voor WBTR - inwerkingtreding gedeeltelijk uitgesteld

1 juli 2021 - Ellis Samsom

Vandaag, 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Alleen niet voor alle onderdelen. De bepalingen met betrekking tot de het instellen van een one-tierboard bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen is tot nader order uitgesteld

One- or two-tier baord?

10 april 2021 - Ellis Samsom

Sinds 2013 is het voor NV's en BV's mogelijk om in plaats van het bekende two-tier model (bestaande uit een bestuur en een Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht) met een one-tier board te werken. En vanaf 1 juli 2021 wordt dit ook mogelijk voor verenigingen en stichtingen. Waarom zou je voor het ene of het andere model kiezen?

bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen

Nieuwe wet regelt bestuurdersaansprakelijkheid bij verengingen en stichtingen

10 december 2020 - Rik Harmsen

Ben ik persoonlijk aansprakelijk? Dat zal menig bestuurder of toezichthouder van een vereniging of stichting zich af en toe afvragen. Dat is heel verstandig, zeker nu de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is aangenomen en vermoedelijk per 1 januari 2021 de van kracht wordt. Hierin worden ook de regels voor de persoonlijke aansprakelijkheid gewijzigd. In dit artikel lees je hoe het zit met bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen. Ook wordt aandacht besteed aan aansprakelijkheid van toezichthouders. Spoileralert: vooral bestuurders en toezichthouders van semipublieke verenigingen en stichtingen moeten dit weten.

wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen

2 december 2020 - Ellis Samsom

Nadat de Tweede Kamer dit wetvoorstel al op 28 januari van dit jaar had aangenomen, heeft op 10 november nu ook de Eerste Kamer met de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) ingestemd. Kort samengevat komt het erop neer dat met deze wet geregeld wordt dat een aantal bepalingen inzake bestuur en toezicht voor verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen gelijkgetrokken wordt met de regels die al gelden voor de BV en de NV. 

Verplichte registratie UBO vanaf 27 september 2020 een feit

4 september 2020 - Ellis Samsom

Op 23 juni jl is de wet waarin de registratie van de UBO’s, na diverse malen te zijn uitgesteld, aangenomen. Het UBO register is een gevolg van Europese regelgeving met als doel criminaliteit zoals het witwassen van geld en belastingontduiking tegen te gaan. Door deze registratie is het transparanter wie er daadwerkelijk aan de touwtjes trekt bij een organisatie. Nederland is een van de laatste landen die deze verplichting doorvoert. In ons omringende landen bestaat het UBO-register al langer.

Corona-noodwet maakt elektronisch vergaderen voor rechtspersonen mogelijk

24 april 2020 - Ellis Samsom/Rik Harmsen

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. Deze tijdelijke wet gaat onder andere over de wijze van besluitvorming bij rechtspersonen. De wet is op 24 april 2020 van kracht geworden, en loopt in beginsel tot 1 september 2020 waarbij steeds een verlenging van twee maanden mogelijk is. De bepalingen hebben een terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020.

wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen door Tweede Kamer aangenomen

7 februari 2020 - Ellis Samsom

Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Doel van dit wetsvoorstel is verduidelijking van de regels voor bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen. Hiermee wordt meer aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en de NV.

Elektronisch deponeren jaarrekening, een korte handleiding

10 februari 2020 - Ellis samsom

Vanaf boekjaar 2016 is het voor micro en kleine bedrijven niet meer mogelijk de jaarrekening schriftelijk te deponeren. Dit kan alleen nog maar digitaal. Voor middelgrote ondernemingen geldt dit vanaf boekjaar 2017. Digitaal deponeren kan uw intermediair voor u doen met behulp van speciale software, maar u kunt het ook vrij eenvoudig zelf doen.

Wat is een ANBI, voordelen en voorwaarden

17 oktober 2017 - Ellis Samsom

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Naast de gewone ANBI’s bestaan er ook culturele ANBI’s. Deze ANBI’s richten zich (nagenoeg) uitsluitend op cultuur. Het hebben van de ANBI-status biedt fiscale voordelen

Jaarrekening elektronisch deponeren verplicht

25 april  2017 - Ellis Samsom

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor hetlektronisch deponeren van de jaarrekening bij de KvK wordt verplicht voor alle ondernemingen. Deze maatregel gaat echter gefaseerd in. Voor micro en kleine bedrijven is het al vanaf boekjaar 2016 verplicht. Zij kunnen dus vanaf nu de jaarrekening niet meer op papier aanleveren bij de KvK, maar alleen nog elektronisch. Voor middelgrote bedrijven geldt deze verplichting vanaf boekjaar 2017, en voor grote rechtspersonen gaat dit vanaf boekjaar 2019 gelden.

Had Neelie Kroes nou Miss Jones maar gehad, ofwel het belang van het op orde hebben van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel

23 september 2016 - Ellis Samsom

Het stond op mijn todo lijstje, een artikeltje schrijven over het belang van het op orde hebben van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, en nu word ik geholpen door de actualiteit. Het lijkt allemaal zo simpel: ervoor zorgen dat de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel op orde zijn, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. En het niet op orde zijn, kan grote gevolgen hebben, zo heeft Neelie Kroes onlangs mogen ondervinden

Is de procuratie van uw organisatie wel op orde?

17 juni 2016 - Ellis Samsom

Bent u er wel eens tegenaan gelopen dat een functionaris een (ongewenste) bestelling heeft geplaatst of een contract gesloten heeft voor een veel hoger bedrag dan waar deze voor bevoegd was. Of dat deze functionaris hiervoor in het geheel niet bevoegd was? Met een goede procuratieregeling is dit risico te verkleinen.

Hoe risico bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen

26 mei 2016 - Ellis Samsom

Bestuurdersaansprakelijkheid is het aansprakelijk zijn als bestuurder van een rechtspersoon. Uitgangspunt hierbij is dat een bestuurder bij het uitvoeren van zijn/haar taken de rechtspersoon vertegenwoordigt waarvan hij/zij bestuurder is. Als hoofdregel geldt dat als een bestuurder fouten maakt bij de uitvoering van zijn taken de rechtspersoon in beginsel daarvoor aansprakelijk is. De bestuurder moet immers naar eigen inzicht leiding kunnen geven aan de rechtspersoon en daarbij kan wel eens wat misgaan.

Bestuurssecretaris helpt risico aansprakelijkheid bestuurders/toezichthouders te verkleinen

20 maart 2016 - Ellis Samsom

Bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector maken zich na de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer steeds meer zorgen over hun aansprakelijkheidsrisico’s. Dat is niet ten onrechte, want de eisen die aan het functioneren van deze bestuurders en toezichthouders worden gesteld zijn niet lichter dan in de private sector.

Wat te doen met de EXCO

29 februari 2016 - Ellis Samsom

Steeds meer ondernemingen stellen een exco, ofwel een executive committee in. Daarmee wordt een aparte bestuurslaag bedoeld, bestaande uit leden van het hoger management en de statutaire bestuurders. Soms is de rol van het executive committee beperkt tot de voorbereiding en implementatie van bestuursbesluiten.

Kijk eens wat vaker in de statuten

15 december 20115 - Ellis Samsom

Laatst hoorde ik een commissaris van een AEX-fonds zeggen dat je goede statuten moet opstellen en dat deze vervolgens in een la kunnen worden opgeborgen om pas weer tevoorschijn gehaald te worden als je ze nodig hebt. Ik vrees dat veel bestuurders en toezichthouders zich in dit beeld zullen herkennen. Hoe vaak nemen commissarissen en bestuurders eigenlijk de statuten van hun organisatie ter hand?