Corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, ditmaal tot 1 december 2020

Corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, tot 1 april 2022

1 februari 2022 - Ellis samsom

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. In onze eerdere blogs maart van april vorig jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn.

Na het eerste besluit om de duur van deze spoedwet te verlengen tot 1 oktober 2020, is deze wet inmiddels voor de tiende keer verlengd, ditmaal tot 1 april 2022. Dit betekent dat het tot 1april 2022 mogelijk blijft om op elektronische wijze te vergaderen, ook al voorzien de statuten van uw organisatie hier niet in. Verlening van deze spoedwet kan onbeperkt plaatsvinden met steeds een periode van twee maanden. Deze spoedwet voorziet er overigens ook in dat rechtszittingen elektronisch kunnen plaatsvinden.

Advies: neem de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen op in de statuten

Hoewel de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen verlengd is tot 1 april 2022 verdient het het wel aanbeveling om indien u binnenkort toch de statuten gaat wijzigen de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen ook de statuten op te nemen. De praktijk zal gaan leren om zodra het weer kan hoe vaak er behoefte zal zijn om fysiek of elektronisch te vergaderen in de toekomst. Maar de verwachting is dat er naast de fysieke vergaderingen toch ook een deel van de vergaderingen via de elektronische weg zal blijven plaatsvinden.

Ellis Samsom, 1 februari 2022