Op 28 januari 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Doel van dit wetsvoorstel is verduidelijking van de regels voor bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen. Hiermee wordt meer aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en de NV.

Had Neelie Kroes nou Miss Jones maar gehad, ofwel het belang van het op orde hebben van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel

23 september 2016 - Ellis samsom

Het stond op mijn todo lijstje, een artikeltje schrijven over het belang van het op orde hebben van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, en nu word ik geholpen door de actualiteit.

Het lijkt allemaal zo simpel: ervoor zorgen dat de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel op orde zijn, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. En het niet op orde zijn, kan grote gevolgen hebben, zo heeft Neelie Kroes onlangs mogen ondervinden

Wettelijke verplichting
Iedere onderneming (met uitzondering van de informele vereniging) is verplicht om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en wijzigingen binnen een week door te geven. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de organisatie, en wordt afhankelijk van de omvang van de organisatie belegd bij de bestuurssecretaris, secretaresse of een andere medewerker en soms bij de directeur zelf. Vooral bij de kleinere organisaties is dit vaak niet (voldoende) bekend of is men niet doordrongen van het belang, en gebeurt het te laat of helemaal niet. En dat dit vervelende consequenties kan hebben, weet Neelie Kroes inmiddels al te goed. Maar men kan ook denken aan de situatie waarbij een afgetreden bestuurder niet uitgeschreven is en er na het aftreden sprake is van wanbeleid. De mogelijkheid bestaat dat deze afgetreden bestuurder dan wel aansprakelijk gehouden wordt voor het wanbeleid dat na zijn aftreden plaatsgevonden heeft.

Verantwoordelijkheid
Hoewel de verantwoordelijkheid voor het zorgdragen van het doorgeven van wijzigingen aan de Kamer van Koophandel primair bij de organisatie ligt, is het ook in het belang van de bestuurders en toezichthouders om zelf in de gaten te houden of de wijzigingen zijn doorgevoerd. Zie hiervoor ook de quote van Johan Wempe, hoogleraar bedrijfsethiek aan de Vrije Universiteit met betrekking tot de casus van Kroes:

Moraal van dit verhaal
Zorg dat de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel op orde zijn en geef wijzigingen tijdig door. Veel voorkomende wijzigingen zijn: in- en uitschrijven bestuurders/toezichthouders/commissarissen, maar ook wijzingen in volmachten of zelfs adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden.
Het is voor een bestuurder of commissaris een gerust gevoel te weten dat de governance binnen de organisatie goed op orde is. Het is dan ook verstandig om als nieuwe bestuurder/ commissaris te informeren hoe de governance geborgd is.
Voor de kleinere ondernemingen is het vaak te kostbaar om hiervoor een bestuurssecretaris aan te stellen. In dat geval kunt u kiezen voor de ondersteuning van Miss Jones Corporate Support. Zo kan Miss Jones u ook helpen de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel op orde te houden.

Ellis Samsom, 23 september 2016