Corporate Support

Hulp bij statutenwijziging

Belangrijk 'gereedschap' voor het naleven van de regels, zijn de statuten en reglementen van een organisatie. Het is verstandig eens in de zoveel tijd te inventariseren of deze nog wel voldoen aan de actualiteit (wet en werkwijze van de organisatie). Dit is een secuur en vaak complex traject. Miss Jones heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van dit traject. Miss Jones maakt hierbij de vertaalslag van praktijk naar statuten en reglementen, met als insteek dat het in voor iedereen zoveel mogelijk begrijpelijke tekst geschreven is. Als extra service kan Miss Jones van het totaal van statuten en reglementen een 'governance guide' opstellen.

Corporate Secretary

Een corporate secretary wijst binnen een organisatie de weg in de interne procedures en weet wie welke taken en bevoegdheden heeft. Hij/zij is de rechterhand van de bestuursvoorzitter en van de voorzitter van de raad van commissarissen op het gebied van de corporate governance. Een corporate secretary is een onmisbare spin in het web voor de naleving van de wetten en statuten. Hij/zij bewaakt de interne procedures en stelt de noodzakelijke stukken op. De corporate secretary is een vraagbaak op het gebied van corporate governance.

Grote organisaties hebben meestal een interne corporate secretary. Maar in het MKB en bij kleinere verenigingen en stichtingen is dit vaak niet het geval. Miss Jones kan u hierin bijstaan. Zowel op interimbasis als op vaste basis.

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven en organisaties de statutaire en wettelijke voorschriften onvoldoende naleven. Het is zeker voor de kleinere organisaties ondoenlijk om hier voldoende parate kennis over in huis te hebben. Toch kan het niet naleven van deze regels juridische en financiële gevolgen hebben waar u helemaal niet op zit te wachten.

Miss Jones Corporate Support kan deze taken uit handen nemen, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken of alles goed geregeld is. Ons uitgangspunt hierbij is dat de begeleiding moet passen bij zowel de aard als de omvang van uw organisatie.