Wat doet de Corporate Secretary

Voor wie

In o.a. de volgende gevallen is een externe corporate secretary aan te bevelen:

  • De onderneming heeft meerdere aandeelhouders
  • Er is een raad van commissarissen
  • De organisatie is onderverdeeld in verschillende vennootschappen
  • De onderneming heeft een buitenlandse moedermaatschappij.

Ook voor verenigingen en stichtingen kan het raadzaam zijn zich te laten ondersteunen door een externe corporate secretary.

  • Inzicht geven in de corporate governance van de eigen organisatie: onder andere door het opstellen en actueel houden van een bevoegdhedenmatrix waarin overzichtelijk is weergegeven welk orgaan welke bevoegdheden heeft en een zogenaamde Governance Guide. De Governance Guide is opgebouwd uit bepalingen uit Statuten, Reglementen en wettelijke bepalingen geldend voor de eigen organisatie en is bedoeld als naslagwerk om snel inzicht te krijgen.
  • Assistentie bij vergaderingen: helpen met het opstellen van de uitnodigingen, agenda’s, stemvolmachten, presentielijsten etc. Indien gewenst kan Miss Jones ook het notuleren van de vergadering op zich nemen, of het helpen bij het correct formuleren van belangrijke besluiten.
  • Hulp bij het op orde houden van de governance van de organisatie: het op orde houden van de inschrijvingen bij de KvK, deponeren van jaarrekeningen, volmachten opstellen, het op orde houden het aandeelhoudersregister etc.
  • Vraagbaak met betrekking tot corporate governance van de organisatie: algemene vraagbaak voor allerhande vragen met betrekking tot de corporate governance van de organisatie.
  • Begeleiding bij statutenwijziging: ook voor begeleiding bij een statutenwijzigings-traject bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met u meedenken welk bestuursmodel het beste bij uw organisatie past. Ook kunnen wij helpen met het opstellen van de teksten voor de statuten. Wat Miss Jones hierbij belangrijk vindt, is dat de teksten ook begrijpelijk zijn voor niet-juristen.
  • Bijhouden wet- en regelgeving.