Ellis Samsom

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik veelzijdig ben. Ik vind het leuk om verschillende dingen te doen. Mijn basishoudig is dienstverlenend en mijn primaire drijfveer is om iets positiefs te willen bijdragen aan deze wereld. Vanuit deze basishouding kan ik zowel veel plezier halen uit het werk als Corporate Secretary als uit het werk als Trainer/Coach. In het werk als Corporate Secretary ben ik primair gericht op de organisatie en in mijn werk als Trainer / Coach richt ik mij primair op de mens, het individu. Ik ervaar dit als een mooie combi, waarbij ik over en weer gebruik kan maken van mijn ervaring.  

Hieronder licht ik per werkveld mijn ervaring en achtergrond verder toe.

Corporate Secretary

Zoals gezegd, heb ik een dienstverlenende instelling. Ik voel mij daarom heel goed thuis in de rol van Corporate Secretary (of in gewoon Nederlands Bestuurssecretaris). Ik heb er plezier in om organisaties te helpen bij het vinden van hun weg in het woud van wettelijke en statutaire regels. 

Ik kan  bogen op jarenlange ervaring als bestuurssecretaris, en hou mijn kennis op peil door regelmatige bijscholing (Governance University) en deelname aan een bestuurssecretarissenkring.

Mijn manier van werken typeert zich door nauwkeurigheid gecombineerd met flexibiliteit en snel inzicht en overzicht hebben; een pro-actieve opstelling zonder op de voorgrond te treden; snel kunnen schakelen; makkelijk in de omgang: serieus met de nodige humor op zijn tijd. Doordat ik mij goed en snel kan inleven en aanpassen, ben ik ook makkelijk inzetbaar voor kortdurende of eenmalige opdrachten. 

Trainer / Coach

Het mooie aan de rol van Trainer / Coach is dat hierbij de mens het uitgangspunt is, als tegenhanger van de rol als Corporate Secretary waarbij de organisatie het uitgangspunt is. Ik vind het prachtig om met behulp van de paarden mensen te kunnen helpen in het ontdekken waar hun valkuilen en hun krachten liggen. Hierin komt voor mij een heleboel samen van wat ik de afgelopen decennia aan ervaring en opleiding heb opgedaan. 

Zo ben ik blij dat mijn grote passie, paarden, zo'n grote en belangrijke rol spelen in deze vorm van coaching. Daarnaast is het voor mij  altijd belangrijk geweest om iets positiefs te kunen bijdragen aan deze wereld. 

Opleiding en overige cursussen

Geplande / lopende vervolgopleidingen