Moneymaker van de Kymmelshof / Mounir

De roepnaam van deze haflingerruin is Mounir. Deze naam betekent 'stralende' of 'schitterende' en past uitstekend bij hem. Mounir is een vriendelijk, zachtaardig, sensitief en vrolijk paard. 

Mounir is het paard dat op dit moment het meest ingezet wordt als coach. Naast Mounir kunnen ook andere paarden l ingezet worden als coach. Het andere paard van Miss Jones, Bastian, is nog in opleiding, maar zal op termijn ook worden ingezet.

Huisvesting

Mounir staat samen met Bastian en hun andere  vrienden in een zogenaamde paddock paradise, waar ze 24 uur per dag samenleven, en zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten kunnen staan. Deze vorm van huisvesting is voor paarden die als coach worden ingezet extra belangrijk. Een coachingssessie heeft ook impact op het paard, en daarom is het extra belangrijk dat zij zich kunnen ontspannen en zelf kunnen kiezen hoe zij dat doen: even lekker rennen, rollen, rustig gaan eten of juist even lekker slapen. Maar ook het onderling contact tussen de paarden is een belangrijke factor in het welbevinden van paarden. In een bewegingsstal kunnen ze ook zelf kiezen met wie zij interactie willen. Op deze manier helpt het de paarden om de indrukken die zij zelf opdoen tijdens een sessie te kunnen verwerken.