Training & Coaching
Ervaringsgericht Leren met Paarden

Ervaringsgericht Leren met Paarden (ELP)

Deze manier van coaching is gebaseerd op het werk van Linda Kohanov,  een  bekende pionier uit Amerika op het gebied van ervaringsgericht leren met paarden en equitherapie. Linda Kohanov onderzoekt al meer dan 20 jaar de geheimen van de sociale intelligentie en het niet-agressieve leiderschap van paarden, en het helende effect dat zij hebben op mensen. 

Lees meer over het werk van Linda Kohanov

Het paard als trainer, therapeut en coach

Paarden worden in deze methode ingezet als helpers bij het leerproces. De zichtbare en soms onzichtbare reacties van paarden op ons gedrag kunnen ons helpen om antwoorden te vinden op de vragen die we ons over onszelf en ons gedrag stellen. De paarden geven uiteraard niet zelf de antwoorden. Zij helpen ons bij het vinden van die antwoorden. Het gaat erom dat we de antwoorden zelf vinden. Daarom zal ik als coach nooit proberen te interpreteren wat het paard te melden heeft. De cliënt zal leren daarbij op het eigen inzicht te vertrouwen. Omdat paarden niet oordelen en meesters zijn in non-verbale communicatie zijn het uitstekende oefenmeesters. Wij zetten het paard dus niet in als ‘knuffeldier’ of ‘spiegel’, maar als ‘danspartner’ met volwaardige cognitieve vermogens. Een partner waarmee natuurlijk best geknuffeld mag worden, als we daarbij rekening houden wordt met de grenzen die het paard daar zelf in aangeeft. 

Coaching - Ervaringsgericht leren met paarden

Iedereen kent wel van die situaties waarin je steevast op dezelfde manier reageert, zonder dat dit tot het gewenste resultaat leidt. Iedereen heeft zijn eigen ingesleten gedragspatronen, die ooit nuttig geweest zijn, maar inmiddels een belemmering zijn gaan vormen.

Ervaringsgericht leren met paarden helpt je inzicht te krijgen in jouw patronen en reikt je vaardigheden aan om hiermee om te gaan. Het resultaat is dat je op een effectievere manier kunt reageren, waardoor de kwaliteit van je leven verbetert. Het mooie hieraan is dat ik samen met de paarden jou help dit zelf te ervaren. Het gaat erom dat het jouw eigen ervaring is, en niet de interpretatie van de coach. Op deze manier blijft de ervaring echt hangen en kan je er zelf verder mee.

Wat ik zo prachtig en krachtig aan deze vorm van coaching vind is dat je als coach zelf ook met paarden je eigen persoonlijke ontwikkelingsproces doorloopt. Zo blijf je leren en jezelf ontwikkelen. Het heet niet voor niets ervaringsgericht leren met paarden!

Ik voel mij iedere keer weer nederig, dankbaar en vervuld als ik samen met de paarden mensen op deze manier een stukje inzicht in hun eigen handelen heb kunnen geven.

Wil jij ook beter functioneren (thuis of op het werk)? Wil jij beter leren om je grenzen aan te geven én te bewaken? Wil jij onderzoeken waar jouw kracht ligt? Neem dan contact met mij op. 

Lees hier wat je van een coachingstraject kunt verwachten. 

Leiderschapstraining -
Vijf rollen van de Meesterherder

In augustus 2021 heb ik onder leiding van Linda Kohanov de opleiding Eponaquest & Master Herder gevolgd. In deze opleiding staat het door Linda ontwikkelde leiderschapsmodel 'De Vijf Rollen van een Meesterherder' centraal. Dit model is gebaseerd op eeuwenoude kennis van nog steeds bestaande herdersculturen, en gaat uit van vijf natuurlijke rollen. Door het afwisselend inzetten van deze rollen (de Dominante, De Leider, De Verzorger, De Wachter, het Roofdier) kunnen nomadische herders hun vee over grote afstanden leidden zonder dat hier hekken of andere vormen van begrenzing voor nodig zijn. 

Dit leiderschapsmodel zal ik gaan inzetten voor het geven van leiderschapstrainingen aan boardrooms (raden van bestuur en raden van commissarissen/toezicht) en managementteams, maar ook aan bestuurssecretarissen. En hiermee komen mijn beide werkvlakken weer samen.

Maar daarnaast leent dit model zich ook prima voor individuele coaching, zowel werkgerelateerd als privé (je bent immers ook de leider van je eigen leven).