Corporate Support

In onze samenleving ontkom je er nu eenmaal niet aan dat je als organisatie aan allerlei regels moet voldoen. Miss Jones begeleidt u hier graag bij.Wij doen dit op een manier die aansluit bij zowel de aard als de omvang van uw organisatie. Miss Jones levert maatwerk: pragmatisch, kosten efficiënt, laagdrempelig. 

Lees meer

Training & Coaching

Naast Corporate Support geeft Miss Jones ook training en coaching,  met behulp van paarden (Ervaringsgericht Leren met Paarden - ELP). Op dit moment ligt de focus op individuele coaching, zowel zakelijk als particulier. Dit wordt later dit jaar uitgebreid met leiderschapstrainingen, voor onder andere boardrooms en bestuurssecretarissen.

Lees meer

Corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd, ditmaal tot 1 december 2020

Waaraom is de corona-noodwet inzake elektronisch vergaderen opnieuw verlengd tot 1 december 2021

1 oktober 2021 - Ellis Samsom

Op 21 april 2020 is door de Eerste Kamer een noodwet aangenomen. In een eerder blog van april dit jaar gaven wij toelichting op de mogelijkheid die deze spoedwet biedt aan rechtspersonen om tijdelijk fysieke vergaderingen te kunnen vervangen door elektronische vergaderingen. Deze spoedwet had een geldigheid tot 1 september 2020, waarna afhankelijk van de situatie op dat moment bekeken zou worden of verlenging nodig zou zijn.

Vanaf nu mag ik mij Master Herder Instructor noemen!

13 september 2021 - Ellis Samsom

Zo’n 15 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met het werk van Linda Kohanov. Ik schreef toen mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Toegepaste natuurgeneeskunde voor Paarden (Silverlinde Breda) over de wisselwerking tussen paard en eigenaar.

 En afgelopen weken was het eindelijk zover: ik heb de opleiding Master Herder door Linda Kohanov mogen volgen op de prachtige locatie Hof Ter Weyden in Essen, België. Het was geweldig om samen met 11 andere collega’s door Linda verder opgeleid te worden in dit mooie vak. Linda heeft een schat aan kennis en ervaring die zij op een enorm inspirerende en enthousiasmerende manier weet over te brengen.

Overlegvergadering, wat is dat nu precies?

11 augustus 2021 - Ellis Samsom

In de praktijk blijkt veel onduidelijkheid te zijn rondom vergaderingen van de OR met de ondernemer, de zogeheten 'overlegvergadering'. Maar wat is nu precies over overlegvergadering en met welke regels moet hierbij rekening gehouden worden?

Definitie overlegvergadering
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat op sommige momenten / onderwerpen overleg plaats moet vinden tussen de ondernemingsraad (OR) en de ondernemer[1]. Dit overleg heet ‘overlegvergadering’. Dit prachtige pleonasme[2] is dus niet een vrijblijvende term, maar de wettelijke term voor de officiële vergadering tussen OR en ondernemer, en hier zijn dus ook wettelijke voorschriften aan verbonden.

thuiswerken vraag om aangeven grenzen

Thuiswerken vraagt om het aangeven van je grenzen

20 oktober 2020 - Ellis Samsom

Na een zomerperiode waarin we toch voor een deel weer op locatie konden werken, moeten we er nu weer aan wennen om van huis uit te werken. Voor de een zegen, voor de ander een regelrechte ramp. Hoe men thuiswerken ervaart, is afhankelijk van meerdere factoren. Heb je een goed ingerichte werkplek waar je ongestoord kunt werken, of moet je de thuiswerkplek delen met je partner en eventueel ook met je kinderen? Daarnaast is het belangrijk om de juiste balans tussen werk en privé te vinden.

Om zowel mentaal als fysiek gezond en fit te blijven in deze thuiswerkperiode, is het om te beginnen belangrijk om je bewust te zijn van grenzen. Maar wat is een grens eigenlijk precies?

Handelsregister nog niet klaar voor WBTR – inwerkingtreding gedeeltelijk uitgesteld

1 juli 2021 - Ellis Samsom

Sinds 2013 is het voor NV's en BV's mogelijk om in Vandaag, 1 juli 2021, treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Alleen niet voor alle onderdelen. De bepalingen met betrekking tot de het instellen van een one-tierboard bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn tot nader order uitgesteld.

Prestatiedrang en faalangst, twee kanten van dezelfde medaille

6 oktober 2020 - Ellis Samsom

De dans met mijn prestatieduivel en mijn faalangst.

Het was voor mij een enorm inzicht dat mijn prestatieduiveltje en het faalangstduiveltje twee kanten van dezelfde medaille zijn: namelijk het niet durven maken van fouten. Op zich hebben deze twee duiveltjes mij ook geholpen om altijd het beste in mijzelf naar boven te halen. Maar het heeft mij ook enorm belemmerd.

One- or two-tier board?

10 april 2021 - Ellis Samsom

Sinds 2013 is het voor NV's en BV's mogelijk om in plaats van het bekende two-tier model (bestaande uit een bestuur en een Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht) met een one-tier board te werken. En vanaf 1 juli 2021 wordt dit ook mogelijk voor verenigingen en stichtingen. Waarom zou je voor het ene of het andere model kiezen?

Angst is besmettelijk, maar hoop en liefde ook

18 juni 2020 - Ellis Samsom

Ik hoor de laatste tijd veel mensen zeggen dat ze worstelen met gevoelens van angst. Ze geven aan het gevoel te hebben meegezogen te worden in een angstspiraal, en zijn op zoek naar een manier om daar weer uit te komen. Het is hierbij goed om je te realiseren dat gevoelens besmettelijk zijn. 

bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen

Nieuwe wet regelt bestuurdersaansprakelijkheid bij verengingen en stichtingen

10 december 2020 - Rik Harmsen

Ben ik persoonlijk aansprakelijk? Dat zal menig bestuurder of toezichthouder van een vereniging of stichting zich af en toe afvragen. Dat is heel verstandig, zeker nu de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is aangenomen en vermoedelijk per 1 januari 2021 de van kracht wordt. Hierin worden ook de regels voor de persoonlijke aansprakelijkheid gewijzigd. In dit artikel lees je hoe het zit met bestuurdersaansprakelijkheid bij verenigingen en stichtingen. Ook wordt aandacht besteed aan aansprakelijkheid van toezichthouders. Spoileralert: vooral bestuurders en toezichthouders van semipublieke verenigingen en stichtingen moeten dit weten.

angst ervaringsgericht leren met paarden

Angst! Hoe kom je ervan af?

11 juni 2020 - Ellis Samsom

Hoe paradoxaal het ook mag klinken: je kan pas echt van de angst af komen als je deze emotie volledig toe durft te laten. Ik zal hieronder proberen uit te leggen hoe dat zit, mede door toe te lichten hoe paarden dit doen. Daarbij zal ik handvatten geven hoe je dat zelf kunt toepassen.